Szöllősi Eszter elnök +36 30 441 1854 | Majoros Zsuzsa elnökhelyettes +36 30 275 6239 info@buzaviragegyesulet.hu
3. Fotó

Szülőcsoport 2019.06.28

Első alkalommal tartottuk meg az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 pályázati forrásból biztosított Szülőcsoportunkat.

Konzorciumi tag neve:
Búzavirág Gyermekekért Egyesület

A beszámoló által érintett tevékenység hatályos Támogatási Szerződésben szereplő megnevezése:
Szülői Klub

A megvalósult tevékenység rövid bemutatása:
A résztvevők és a foglalkozásvezető megismerkedtek egymással. A szülők néhány mondatban felvázolták nehézségeiket, ami miatt jelentkeztek a csoportba. Egyeztetésre és elfogadásra kerültek az alapvető csoportszabályok, valamint a csoport tematikája, felépítése. A résztvevők megfogalmazták elvárásaikat a csoporttal kapcsolatban.
A szülők egy olyan közösségbe kerültek, ahol a problémáik hasonlóak, ezért könnyebben megértik egymást.

A tevékenység hatásai:
Az első és második foglalkozáson a megismerkedés során a szülők megtapasztalhatták, hogy nincsenek egyedül problémáikkal. A felmerült témákat megbeszéltük, szakemberként rávilágítottam a helyzetük lehetséges megoldására.

A tevékenység helyszíne:
Várpalota Tési dombi Közösségi Terem

A tevékenység időpontja:
2019.06.28

A résztvevők száma (fő):
9

Kapcsolódó indikátor és/vagy műszaki-szakmai eredmény megnevezése és a tevékenység által teljesített eredmény:
Kapcsolódó indikátor: „A helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programokon résztvevők.”
Az első két alkalom a megismerkedésről szólt, mely megalapozta a bizalmas, bensőséges hangulatot a további foglalkozások alkalmaira is.