Első alkalommal tartottuk meg az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 pályázati forrásból biztosított Gyerek klubbot.

Konzorciumi tag neve:
Búzavirág Gyermekekért Egyesület

A beszámoló által érintett tevékenység hatályos Támogatási Szerződésben szereplő megnevezése:
Gyerek klub

A megvalósult tevékenység rövid bemutatása:
Foglalkozásvezetőként megismerkedtem a gyermekekkel és a szülőkkel. A szülőkkel átbeszéltük, milyen problémáik vannak a gyermekükkel, ezt követően a gyermekekkel is megismerkedtem és ők is egymással. Átbeszéltük a közös szabályokat, elvárásokat a foglalkozások alatt.
Fejlesztendő területként, a kommunikációt, a verbális és nonverbális önkifejezés készségét, az együttműködés képességét, ön- és társismeretet, a testséma, a téri orientáció és a kreativitás fejlesztését jelöltem ki.

A tevékenység hatásai:
A gyermekek ismeretségeket kötöttek egymással, mely kapcsolat meghatározó lesz a további foglalkozások alkalmain is.

A tevékenység helyszíne:
Várpalota Tési dombi Közösségi Terem

A tevékenység időpontja:
2019.06.27

A résztvevők száma (fő):
12

Kapcsolódó indikátor és/vagy műszaki-szakmai eredmény megnevezése és a tevékenység által teljesített eredmény:
Kapcsolódó indikátor: „Fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programokba bevontak”
Foglalkozásvezetőként megismerkedtem a gyermekekkel és a szülőkkel. Átbeszéltük, milyen problémáik vannak a gyermekeiknek, ezt követően a gyermekekkel is megismerkedtem és ők is egymással. Átbeszéltük a közös szabályokat, elvárásokat a foglalkozások alatt.
A résztvevő gyermekek többnyire valamilyen fejlődési zavarral élnek, ami nagyon megnehezíti számukra a társas kapcsolataikat, és a szociális viselkedésük is éretlenebb kortársaiknál. Ebben a kis egymást elfogadó közösségben könnyebben beszélgettek, játszottak egymással, melyet foglalkozásvezetőként célzottan vezettem.

Állatasszisztált Foglalkozás

Állatasszisztált foglalkozás

Számos területen jól lehet alkalmazni a kutyákat. Lizivel ebben a rövid tanévben jártunk óvodában, iskolában, gyógypedagógiai intézményben és természetesen egyesületünk gyermekeinél is. Minden alkalommal nagyon szívesen megyek Lizivel, mert a gyerekek óriási lelkesedéssel várnak bennünket. Most nyáron az egyesület által…

Tovább olvasom
Állatasszisztált Foglalkozások A Bán Aladár Általános Iskolában

Állatasszisztált foglalkozások a Bán Aladár Általános Iskolában

A Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület terápiás kutyája, Lizi, több alkalommal is ellátogatott az iskola több évfolyamára. Felvezetőjével előadást tartottak a terápia lényegéről, illetve részt vettek testnevelés órán, természetismeret órán, matematika órán, magyar órán is. A gyerekek óriási…

Tovább olvasom
Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

2018 | 05 | 28 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJTÓKÖZLEMÉNY VÁROSUNK 499,83 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁST NYERT AZ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) KERETÉN BELÜL A HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉRE A közel 500 millió forint európai uniós támogatás segítségével kulturális-, közösségi-,…

Tovább olvasom
Kézműves Foglalkozás 2019.10.11

Kézműves foglalkozás 2019.10.11

Az elsőként meghirdetett Kézműves foglalkozáson az első és második alkalommal a vegyszermentes háztartásról volt szó. Betekintést kaptak a veszélyes hulladékok környezetre és egészségre vonatkozó hatásairól, továbbá a mindennaposan használt tisztítószerek és kozmetikumok ártalmas összetevőiről. Iránymutatást adtam a környezetbarát életmód kialakításáról,…

Tovább olvasom
Gyerek Klub 2019.09.27

Gyerek klub 2019.09.27

A harmadik és negyedik alkalmakon a gyerekeknek mozgásos fejlesztő foglalkozást tartottam, mely során a társas kapcsolatok kialakulását és fejlődését erősítettük. Voltak nagymozgásos, finommozgásos feladatok és szociális kompetencia fejlesztés is. A foglalkozáson volt még térbeli tájékozódás fejlesztés az egymáshoz és hozzánk…

Tovább olvasom
Szülőcsoport 2019.09.27

Szülőcsoport 2019.09.27

A harmadik és negyedik alkalmon a résztvevő szülők egyenként felvázoltak egy-egy aktuális problémát. Kiválasztottak két kérdéskört és a foglalkozásvezetővel közösen ezek mentén kezdtek közös gondolkodásba. A résztvevők saját élményt osztottak meg, valamint ötleteket, tanácsokat kaptak egymástól.

Tovább olvasom
Kézműves Foglalkozás

Kézműves foglalkozás

Szeretettel várunk mindenkit 2019.10.11-én pénteken 17:00-19:00 között a Várpalota Tési domb Közösségi teremben az első Kézműves foglalkozáson, melyet a az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 pályázati " Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" forrásból biztosítunk. A részvétel ingyenes!! Ezeken a foglalkozásokon információt kaphattok a vegyszermentes…

Tovább olvasom