Szöllősi Eszter elnök +36 30 441 1854 | Majoros Zsuzsa elnökhelyettes +36 30 275 6239 info@buzaviragegyesulet.hu

A ló hűséges társa az embernek. Az élet számos területén hasznos segítséget jelentenek, így a gyógyításban, a szellemi és fizikai aktivitás fejlesztésében is. Régi megfigyelés, hogy az állatokkal való foglalkozás elősegíti egyes betegségek, sérülések gyógyulását, javulását. Az idejében elkezdett, célirányos feladatokkal a sérült gyermekek többsége jó eséllyel fejleszthető, állapotuk, életminőségük javítható vagy szinten tartható.

A lovak és a gyerekek között szoros kötelék alakulhat ki, melyhez hozzájárulnak a lovaglás során a lóval való együttműködés fizikai, pszichés és szociális hatásai is. A felelősség és a bizalom érzése, az élmény, amit egy nagy állat irányítása és a vele való együttműködés jelent, az önbizalom növekedése és a viselkedési problémák javulásának irányába hat.

A gyógypedagógiai lovaglás és lovas torna segítséget jelent:

 • a tanulásban akadályozott
 • értelmileg akadályozott
 • autista
 • részképesség problémákkal küzdő
 • látássérült
 • hallássérült
 • magatartászavaros
 • hiperaktív
 • beszédproblémákkal küzdő gyermekek számára.

Gyógypedagógia lovaglás:

 • a gyógypedagógus-lovasterapeuta által irányított komplex fejlesztés
 • a ló, a lovaglás, a lóval bánás hatásait használják ki nevelő, fejlesztő célzattal,
 • fejlesztő, játékos feladatok megoldása ló hátán,
 • 25-30 perces foglalkozások, melyek többnyire lépés, ügetés járásmódokban történnek,
 • a fejlesztés egyéni vagy csoportos keretek között zajlik.

A gyógypedagógiai lovaglás hatásai:

Fizikai hatásai:

 • mozgásérzékelés, mozgáskoordináció javulása, testséma fejlődése, ütem-, ritmusérzék fejlődik, egyensúly javul, helytelen mozgások leépülése.

Pedagógiai, gyógypedagógiai hatásai:

 • érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás fejlődése, élmény, tapasztalatkör bővülése, önbizalom, életöröm megjelenése, motiváció fejlődése.

Szociális hatásai:

 • kapcsolat a lóval, együttműködés kialakulása, érzelmi, akarati funkciók fejlődése, kommunikációs képességek javulása, fegyelem, kitartás, kötelességtudat kialakulása.