Szöllősi Eszter elnök +36 30 441 1854 | Majoros Zsuzsa elnökhelyettes +36 30 275 6239 info@buzaviragegyesulet.hu

Tanulási zavarnak röviden összefoglalva azt a jelenséget nevezhetjük, amikor egy gyerek normális, átlagos oktatási körülmények között nem tud megtanulni írni, olvasni, vagy számolni, ha ezeken a területeken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligencia szintje alapján elvárható teljesítménytől.

Nem a gyermek eszével, szorgalmával van baj, hanem az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges alapfunkciók fejletlensége okoz nehézséget. Az iskoláskort elérve, egyes készségek még nem jutottak a szükséges szintre. Egyre szélesebb körben ismert, hogy megfelelő fejlesztéssel korrigálható a probléma, és nem kell a gyermeknek évekig elhúzódó iskolai nehézségekkel küzdenie.

 

Mik a tünetek?

  • Igen gyakori tünet az egyensúlyérzékelés zavara és a bizonytalan testséma.
  • A gyermek mozgása összerendezetlen, ügyetlen. Gyakorta megbotlik, elesik.
  • Nem tud felmérni alapvető térbeli távolságokat, viszonyokat.
  • Bonyolultabb mozgásformációkat nem képes pontosan végrehajtani.
  • A koncentrációs képesség gyengesége kisgyerekkorban a mozgás terén jól megfigyelhető.
  • Előfordulhat a rossz beszédhang megkülönböztető képesség. Ez összefüggésben van a hallási figyelem fejletlenségével, a hanganalizálás gyengeségével.
  • Sok tünet mögött az idegrendszeri feldolgozásnak a szokásostól eltérő módja, elmaradottsága állhat.

Egyéni és kiscsoportos foglalkozások korosztályi bontásban, tanulási problémák komplex megsegítésére.

Forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00021/1998-11-lk-Gyarmathy-Tanulasi.html

 

Benedek Anna                                                         Búzavirág Gyermekekért Egyesület

pedagógus, gyógypedagógus                                                      https://buzaviragegyesulet.hu/

Tel: 06/70-9496185