Szöllősi Eszter elnök +36 30 441 1854 | Majoros Zsuzsa elnökhelyettes +36 30 275 6239 info@buzaviragegyesulet.hu

A szomatopedagógia olyan összetett hatásrendszer, amelyben a medicinális-, pszichológiai-, pedagógiai módszerek, eljárások és eszközök hatása a mozgáskorlátozott személlyel és annak környezetével összhangban realizálódik. Összetettségéből a következőkben csak a mozgásszervrendszer megváltozott működésére ható résztevékenységeket emeljük ki.

A szomatopedagógiai folyamat alapja a komplex szomatopedagógiai felmérés vagy folyamat diagnosztika, amely több lépésből álló diagnosztikus tevékenység. A mozgásos akadályozottság feltárása szempontjából kiindulópontja a mozgásszervi orvosi diagnózis és terápiás javaslat. A szomatopedagógiai állapotfelmérés – vizsgáló, elemzõ és értelmező megállapításokat tesz – összevetve a szakorvosi és pszichológiai megállapításokkal, az egyéb kiegészítő diagnosztikai eljárásokkal, a tágabb és szűkebb környezeti adottságokkal és elvárásokkal

A komplex állapotfelmérés többek között feltárja a mozgásszervek mûködését, a tartási és mozgási funkciókat és funkcionális képességeket, azok eltéréseit, a mindennapos és az életkornak megfelelő tevékenykedés szintjét és minden, a mozgással összefüggésben lévő képességet. Vizsgálja a környezetet, a tanulást, a kommunikációt és a személyi függetlenséget segítő technikai megsegítés szükségességét, valamint az attól való függetlenedés lehetőségeit. Mindezek alapján meghatározza a mozgásterápia, motoros képességfejlesztés menetét, technikáit, módszereit és eszközeit, eredménytelenség esetében pedig azok módosítását. A szomatopedagógia gyakorlatában ezt a résztevékenységet mozgásnevelésnek hívjuk.

A mozgásnevelés, mint komplex pedagógiai és gyógyító tevékenység főbb résztevékenységei:
• A mozgásszervek működésének javítása, korrekciója és kompenzációja a fizioterápia eszközeivel. A gyógyító eljárások közül a gyógytornát, a masszázst alkalmazza, valamint a szükséges gyógyászati és rehabilitációs eszközöket.
• A motoros képességfejlesztés és sportági felkészítés, a testnevelés és sport mozgásanyagának, tevékenységformáinak adaptációjával;
• Az életkornak megfelelő mindennapos tevékenységek megtanítása az önellátás feltételeinek a kialakításával, a mozgásos alkalmazkodó képesség optimális szintre emelése érdekében;
• A kommunikációs képesség motoros feltételeinek javítása.

Gyakran fordulnak elő:
• Átlagtól eltérő szomatikus jellemzők, fejlettségi mutatók;
• Megváltozott szenzomotoros fejlődés és működés (téri orientációs zavarok, testséma- és testhelyzet-érzékelési zavarok stb.);
• Fej és testtartási rendellenességek, laza ízületek, tónustalan és/vagy feszes izomzat; gyakori mozgásszervi károsodások, betegségek, pl. cerebralparesis utáni állapotok, gerincdeformitások, ortopédiai elváltozások (pl lúdtalp), neurológiai tünetek, epilepszia stb.;
• Finommotoros koordináció zavarok, egyensúlyzavarok, motoros ügyetlenség;
• Fizikai aktivitás csökkenése, túlsúlyosság, egészségkárosodások, megváltozott fizikai teljesítmény és terhelhetőség;
• Megváltozott beszédmozgások és mimika, megváltozott légzésfunkció

A szomatopedagógia a mozgásnevelés útján minden olyan esetben hasznos és megfelelő segítséget adhat más fogyatékossági csoportok nevelésében, ahol az ilyen irányú gyógypedagógiai megsegítés szükségletként jelenik meg