Szöllősi Eszter elnök +36 30 441 1854 | Majoros Zsuzsa elnökhelyettes +36 30 275 6239 info@buzaviragegyesulet.hu
tanulasiproblemak

– Tanulási nehézség

Átmeneti időszakra vonatkozik, a gyerek egy ideig átlagosan teljesít, majd visszaesik.
Okai:
Általános szociokulturális hátrány, betegség, hiányzások, rendszertelen iskolalátogatások, az iskola és a tanítás didaktikai és metodikai hiányosságai, a gyermek pszichés problémái.
A tanulási nehézség megoldásában az értelmi sík kapja a vezető szerepet. Ha a tanulási nehézséggel küzdő gyerek nem kap megfelelő segítséget, a baj súlyosbodhat. Lehetséges megoldások: célzott korrepetálás, segítő fejlesztő oktatás, prevenció.

– Tanulási zavar

Intelligencia szint alapján lényegesen alacsonyabb tanulási teljesítmény, neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív tünet együttessel. Az iskolai teljesítmény jelentős mértékben tartósan vagy időszakosan eltér az elvárttól egy vagy több területen. Jellemzője, hogy a teljesítmény kiesés elszigetelt területen jelentkezik, tünetei a tanulás egyes részterületein jelennek meg, különösen az olvasás, írás, helyesírás vagy számolás tantárgyakban. Egyéb tanulási területen jó eredmények is elérhetők, időtartamuk különböző lehet; fejlesztő foglalkozások, terápiás eljárások (pl. viselkedésterápia) szükséges, a szülővel együttműködő tanító munkáját más szakemberek is segítik (gyógypedagógus, terapeuta, iskolapszichológus).

– Tanulási akadályozottság

Tünetei generalizáltan, a tanulás minden területén átfogóan, súlyosan és tartósan jelentkeznek. Minden esetben hosszan tartó fejlesztő intézkedésekre, terápiás eljárásokra van szükség; ezt a feladatot gyógypedagógusok végzik elsősorban, munkájukat más szakemberek is segítik (szakorvos, szociálpedagógus, fejlesztő terapeuta). Tanulási akadályozottság esetén csökkent intelligencia szint (IQ: 50-75) mutatható ki.